Regulamin – Wakacje Na Kółkach

Warunki rezerwacji i anulacji wozów cyrkowych
REZERWACJA I OPŁATA POBYTU
 1. Rezerwacja jest gwarantowana po wypełnieniu formularza rezerwacji, wpłaceniu w ciągu 2 dni zadatku w wysokości 30% wartości pobytu i przesłaniu nam potwierdzenia przelewu. W przypadku wykupienia 2 nocy opłatę za pobyt należy uiścić w całości (100%) przelewem przy zakładaniu rezerwacji. Chęć skorzystania z dodatkowych usług należy zgłosić w formularzu – nie możemy niestety zagwarantować, że później złożone zamówienia będziemy w stanie zrealizować.
 2. Prosimy o uiszczenie pozostałej część opłaty najpóźniej 14 dni przed przyjazdem oraz przesłanie nam poświadczenia przelewu. Jeśli nie otrzymamy potwierdzenia przelewu w określonym wyżej terminie, zastrzegamy sobie prawo do zarezerwowania domu innemu klientowi. W szczególnych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do pobrania kaucji w wysokosci 1000 zł, płatnej przelewem przed przyjazdem. Zwrot kaucji nastąpi na konto, z którego została przelana, o ile nie stwierdzone zostaną w dniu odbioru poważne szkody.
 3. Rezerwacje dokonywane w okresie krótszym niż 14 dni od daty przyjazdu są wiążące po opłaceniu całej kwoty za pobyt.
 4. Akceptujemy jedynie opłaty całościowe – nawet jeśli podróżujecie Państwo w przyjaciółmi i dzielicie się kosztami, prosimy o przelanie całości opłaty przez 1 osobę i rozliczenie kosztów między sobą. W przypadku rezerwacji kilku obiektów dla jednej grupy radzimy dokonania rezerwacji każdego obiektu przez osobę, która będzie uiszczała opłaty i będzie dla nas partnerem umowy wynajmu.
 
ANULACJA
 1. Anulacji rezerwacji należy dokonywać w formie pisemnej na adres: magda@wisent.ch

 2. Anulacja nie zawsze może być bezkosztowa, często oznacza dla nas finansową stratę lub organizacyjny problem. Dlatego obowiazują następujace zasady:

  – anulacja do 30 dni przed planowanym przyjazdem – zadatek zwracamy pomniejszony o 150 zł. Jeśli zamiast zrezygnować z pobytu, przełożą go Państwo na inny termin w tym samym roku kalendarzowym, zapisujemy cały zadatek, bez potrącania żadnych opłat, na poczet tego pobytu

  – anulacja 29 do 14 dni przed planowanym pobytem – zadatek zatrzymujemy

  – anulacja 13 do 1 dnia przed terminem przyjazdu będzie Państwa kosztować 80% wpłaconej sumy.

  – w przypadku anulacji w dniu przyjazdu lub później zatrzymujemy 100% wpłaconej sumy.

 3. Jeśli Goście sami znajdą zastępstwo na pobyt anulowany później niż 30 dni przed przyjazdem, na ten sam termin i na taką samą liczbę nocy, wpłaconą sumę zwrócimy Gościom lub potraktujemy ją jako zadatek na pobyt w innym terminie – zgodnie z wyborem Gości.

Regulamin pobytu w wozach cyrkowych

Drodzy Goście!

Cieszymy się, że wybraliście nasz dom!

Prosimy o uważne przeczytanie naszego regulaminu. Jego przestrzeganie usprawni Państwa pobyt, a nam pomoże utrzymać obiekt w perfekcyjnym stanie dla kolejnych gości. Dokonując rezerwacji akceptujecie w pełni poniższe zasady.

1. Zasady ogólne

Włożyliśmy wiele pracy i serca w stworzenie pięknego miejsca. Wdzięczni będziemy za uszanowanie tego. W wozach zabronione jest chodzenie w butach – prosimy o przywiezienie kapci. Prosimy również o nieprzestawianie sprzętu muzycznego i mebli. Jeśli mimo naszej prośby jakieś meble zostaną przestawione podczas pobytu, muszą wrócić przed Państwa wyjazdem na swoje miejsce. Na zewnątrz prosimy używać wyłącznie mebli ogrodowych. 

2. Dzień przyjazdu i wyjazdu 

Gości zapraszamy do wozów od godz. 17.00. W dniu wyjazdu należy opuścić wóz do godz. 11.00. Jeżeli Najemca nie opuści wozu do godziny 11:00 w dniu wymeldowania, możemy naliczyć dodatkową opłatę w wysokości połowy stawki za dobę wynajmu. Klucze znajdują się w sejfie, do którego kod Goście dostaja w e-mailu po opłaceniu pobytu. W dniu wyjazdu klucze należy odłożyć do sejfu. Istnieje możliwość przyjazdu i wyjazdu w innych godzinach, jeżeli zostanie to wcześniej uzgodnione. Zgubienie klucza  powoduje naliczenie opłaty w wysokości kosztów dorobienia nowego klucza.  

3. Obłożenie 

Na terenie wozu i ogrodu mogą przebywać jedynie osoby wcześniej zgłoszone. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób, zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami.  Zabronione jest przyjmowanie wizyt osób niezameldowanych w obiekcie. 

4. Cisza nocna i dobrosąsiedzkie stosunki

Nasi goście spragnieni są ciszy i spokoju – prosimy o przestrzeganie ciszy nocnej w godzinach 22:00 – 8:00. Uszanujmy prawo innych gości do spokojnego odpoczynku, unikajmy niepotrzebnego hałasu. Zabronione jest urządzanie głośnych imprez, które mogłyby przeszkadzać innym gościom. Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia dalszego świadczenia usług (również w przyszłości) osobom naruszającym porządek, zasady dobrosąsiedzkiego współżycia i zasady regulaminu. W takim przypadku mamy prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami, bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

5. Obowiązek staranności
Prosimy o ostrożne obchodzenie się z wozem i sprzętem, oraz o zamykanie drzwi i okien, kiedy opuszczacie Państwo wóz. Goście zobowiązują się również do oszczędnego użytkowania prądu i wody, gaszenia świateł na noc i gdy wybierają się na wycieczkę, oraz do odpowiedzialnego i ostrożnego użytkowanie sprzętów. Gorących garnków nie wolno stawiać bezpośrednio na stole lub blacie (na wyposażeniu są odpowiednie podstawki). Do krojenia prosimy używać desek – nie blatu. O czystość piekarnika i lodówki najlepiej dbać na bieżąco. Prosimy o natychmiastowe usuwanie brudu, wody, płynów z drewnianych podłóg, mebli i blatów, aby uniknąć nieodwracalnych szkód. Goście zobowiązują się do utrzymywania wozu w stanie zastanym.
6. Segregacja śmieci
Chcemy przyczynić się do ochrony środowiska i liczymy, że nasi Goście również tego pragną. Dlatego obowiązuje u nas segregacja śmieci według zasad, które otrzymają Państwo przed przyjazdem.

7. Zakaz palenia

W wozie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i innych wyrobów tytoniowych. Wyrzucanie niedopałków do ogrody lub na ścieżki jest zabronione. W przypadku złamania zakazu palenia mamy prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami.

8. Ogień

Goście uprawnieni są do korzystania z grilla i ogniska, mogą korzystać również z kominka. Ze względu na drewnianą konstrukcję wozów należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Prosimy o ostrożne obchodzenie się z ogniem i nigdy nie pozostawianie go bez nadzoru – drewno szybko płonie i w razie pożaru my stracimy nasz z miłością zbudowany świat, a Państwo narazicie na niebezpieczeństwo swe życie. Szczególnie w czasie suszy apelujemy o czujność i rozwagę. Popiół – po ostudzeniu – wyrzucamy tylko do przeznaczonej do tego metalowej beczki – ze względu na niebezpieczeństwo pożaru nigdy do śmieci lub do ogrodu! Ognisko należy dokładnie zagasić przed udaniem się na spoczynek.
9. Szkody 

Wszelkie awarie oraz usterki wynikłe w trakcie użytkowania  prosimy zgłaszać na bieżąco osobie kontaktowej na miejscu lub bezpośrednio nam, e-mailem. Nie pobieramy zazwyczaj kaucji, ponieważ wierzymy, że tak jak my będziecie dbali o nasze wozy, a jeśli niechcący coś uszkodzicie, pokryjecie koszty naprawy lub zakupu. Każdy rodzic (opiekun) odpowiedzialny jest za szkody wyrządzone przez dzieci. Gość dokonujący rezerwacji przyjmuje odpowiedzialność rzeczowo–materialną za wszystkich członków grupy dla której dokonuje rezerwacji.

10. Kanalizacja

Ze względu na wymagania dotyczące użytkowania przydomowej oczyszczalni ścieków do wc można wrzucać WYŁĄCZNIE papier toaletowy (czyli nie wrzucamy podpasek, tamponów, chusteczek dla niemowląt, resztek jedzenia itd.). Nieprzestrzeganie zasad użytkowania oczyszczalni grozi jej uszkodzeniem lub zatkaniem, a nas zmusi do obciążenia Gości kosztami naprawy.
11. Dzień wyjazdu
Przed wyjazdem należy:
– wynieść  śmieci zgodnie z zasadami segregacji, popiół z grilla, kominka należy wynieść do metalowej beczki
– wytrzeć stoły i blaty kuchenne
– umyć piekarnik i kuchenkę, jeśli uległy silnemu zabrudzeniu. 
– umyte i wysuszone naczynia kuchenne  schować do odpowiednich szuflad/kredensów; naczynia po śniadaniu w dniu wyjazdu zostawić umyte na suszarce
– zabrać resztki jedzenia i napojów lub wyrzucic je zgodnie z zasadami segregacji śmieci
– zdjąć poszewki z pościeli  i włożyć je do worków dostępnych w każdej łazience, wilgotne ręczniki rozwiesić w łazience
UWAGA powyższe czynności nie są wliczone w tzw. sprzątanie końcowe – jeśli  nie zostaną wykonane, możemy pobrać dodatkową opłatę (wysokość zależna od stanu, w jakim pozostawiono wóz)

12. Parking

Posiadamy parking niestrzeżony, w związku z czym Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo pozostawionych samochodów oraz mienia znajdującego się w autach, jak również za szkody wyrządzone przez osoby trzecie.

13. Odśnieżanie  
Za odśnieżanie drogi dojazdowej odpowiedzialna jest gmina. Parking i ścieżka do domu zostaną przez nas odśnieżone przed przyjazdem Gości. W razie opadów śniegu podczas pobytu Goście odśnieżają teren samodzielnie, w zależności od swoich potrzeb. 

14. Basen
Basen dostępny jest sezonowo. Woda w basenie poddawana jest chlorowaniu. Korzystanie z basenu dobywa się na własną odpowiedzialność. Należy bezwzględnie stosować się do Regulaminu basenu (wymóg przykrywania basenu).  Dzieci  mogą korzystać z placu zabaw i basenu pod opieką osób dorosłych i na ich wyłączną odpowiedzialność. 

15. Odpowiedzialność prawna Gospodarza

Wykupiony pobyt w domu nie stanowi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przebywających w nim osób oraz kradzieży i zniszczenia mienia należącego do gości. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie mienia własnego wczasowiczów. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dzieci. Podczas wynajmu Wynajmujący ponosi odpowiedzialność za obiekt. Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności za mające miejsce w trakcie pobytu przerwy w dostawach mediów do Obiektu, w szczególności, za przerwy w dostawach energii elektrycznej spowodowane czynnikami atmosferycznym, czy brak w dostawie wody w całej gminie.

16. Reklamacje

Reklamacje muszą zostać zgłoszone w ciągu 24 godzin, a my obiecujemy jak najszybszą reakcję. Późniejsze reklamacje (również te zgłoszone po pobycie) nie będą rozpatrywane i nie uprawniają do żadnych roszczeń.

17. Nagłe wypadki
W wypadkach losowych (pęknięcie rury, zalanie, spięcie elektryczne itp.) Gospodarz ma prawo wejść do wozu bez uzyskania zgody Gości celem usunięcia awarii lub gdy jest to niemożliwe, aby zminimalizować szkody i zabezpieczyć mienie gości.

18. Zwierzęta

Zwierzęta akceptujemy w wozach poza sezonem letnim, zależnie od obłożenia, za dodatkową opłatą. Opiekuni muszą zadbać o to, aby zwierzaki spały w swoich legowiskach (nie na łóżkach w pościeli, nie na sofach) i posprzątać po nich w ogrodzie. Jeśli pies/kot jest przyzwyczajony do spania na fotelu/sofie prosimy o przywiezienie ze sobą odpowiedniego zabezpieczenia mebli (kapa, pokrowiec) lub o omówienie z nami ich zabezpieczenia. Przed wyjazdem prosimy o dokładne odkurzenie pokoju z włosów kota/psa (łóżek, foteli itd.) W deszczowe dni należy wycierać psom łapki przed wejściem do wozu. Za wszelkie zanieczyszczenia terenu oraz materialnie szkody wyrządzone przez zwierzęta odpowiada jego właściciel. Właściciele kotów muszą posiadać odpowiednią kuwetę.

 

Obiecujemy bezzwłocznie reagować na uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania urządzeń, czystości i porządku w domu. Uwagi oraz propozycje usprawnień, za które zawsze jesteśmy wdzięczni, prosimy zgłaszać do Magdaleny Leszczyńskiej magda@wisent.ch

 

Życzymy Państwu udanego pobytu w naszych progach i mamy nadzieję, że poczujecie się tu jak w domu!